10 เรื่องราวเกี่ยวกับกฏแปลกๆหรือธรรมเนียมในที่ทำงานที่ฟังดูแล้วไม่อยากเชื่อ

กฎระเบียบบริษัทมีไว้เพื่อให้พนักงานทุกๆคนปฎิบัติตามและมีความสำคัญมากๆที่ทุกคนจะต้องรักษาไว้ แต่ก็จะมีกฏใต้ดินหรือธรรมเนียมการปฏิบัติที่ไม่ได้เขียนไว้เป็นอักษรที่ทุกคนต้องทำตาม…

10 เรื่องราวเกี่ยวกับกฏแปลกๆหรือธรรมเนียมในที่ทำงานที่ฟังดูแล้วไม่อยากเชื่อ

กฎระเบียบบริษัทมีไว้เพื่อให้พนักงานทุกๆคนปฎิบัติตามและมีความสำคัญมากๆที่ทุกคนจะต้องรักษาไว้ แต่ก็จะมีกฏใต้ดินหรือธรรมเนียมการปฏิบัติที่ไม่ได้เขียนไว้เป็นอักษรที่ทุกคนต้องทำตาม…

5 วิธีการตอบโต้ในที่ทำงานกับคนที่ชอบสร้างปัญหาในที่ทำงาน

ที่ทำงานไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่ จะถูกสัมภาษณ์มาอย่างเข้มงวดเท่าไรก็ตามในที่ทำงานก็มักจะมีคนที่มีความคิดอะไรที่แปลกๆ จะทำอะไรก็ขวางเราไปสะหมดก็มี และยังชอบสร้างปัญหา เหมือนสุภาษิตที่ว่า มือไม่พายเอาเท้าราน้ำ แน่นอนว่ามันก็มีหลายระดับความแปลก ความบ้านั่นก็คงเป็นเพราะแต่ละคนมีตรรกกะไม่เหมือนกันนั้นเอง แต่เมื่อต้องมาอยู่ด้วยกัน ทำงานด้วยกัน เราก็ต้องหาทางออกที่ดีที่สุด เพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับงาน…